Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Technologie informatyczne w recyklingu odpadów z kabli i przewodów elektrycznych

Authors

Szymon Wojtkiewicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Technologie informatyczne w recyklingu odpadów z kabli i przewodów elektrycznych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.