Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oznaczanie wybranych metali w pokrzywie (Urtica dioica L.) i ich wpływ na właściwości rośliny

Authors

Katarzyna Nowicka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Oznaczanie wybranych metali w pokrzywie (Urtica dioica L.) i ich wpływ na właściwości rośliny

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.12.2022

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.