Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ zastosowania materiałów odpadowych na jakość wyrobów otrzymywanych w procesie druku techniką FDM

Authors

Patryk Chmielewski (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ zastosowania materiałów odpadowych na jakość wyrobów otrzymywanych w procesie druku techniką FDM

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

24.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.