Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wpływ modyfikacji polilaktydu (PLA) polibursztynianem polibutylenu (PBS) na właściwości wyrobów otrzymywanych w druku 3D

Authors

Weronika Darul (WIMiFT)

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Wpływ modyfikacji polilaktydu (PLA) polibursztynianem polibutylenu (PBS) na właściwości wyrobów otrzymywanych w druku 3D

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

24.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.