Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Fotodegradacja dodecylobenzenosulfonianu sodu z zastosowaniem różnych rodzajów światła

Authors

Roksana Kotecka (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Fotodegradacja dodecylobenzenosulfonianu sodu z zastosowaniem różnych rodzajów światła

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

25.01.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.