Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Thesis

Download BibTeX

Title

Zastosowanie oceny ryzyka zawodowego w wyborze, stosowaniu i weryfikacji skuteczności działań doskonalących

Authors

Anna Mikulewicz (WIZ), Aleksandra Nowacka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zastosowanie oceny ryzyka zawodowego w wyborze, stosowaniu i weryfikacji skuteczności działań doskonalących

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.05.2023

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.