Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zastosowanie dyspersyjnych mikroekstrakcji ciecz-ciecz do wzbogacania śladowych ilości metali ciężkich i organicznych zanieczyszczeń środowiska. Optymalizacja techniki IL-USA-DLLME

Authors

Eliza Kowalska (WTCH)

Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Use of dispersive liquid-liquid microextraction to preconcentration of trace amounts of heavy metals and organic environmental pollutants. Optimalization of IL-USA-DLLME technique

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.02.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.