Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie procesem produkcyjnym z zastosowaniem teorii ograniczeń

Authors

Tomasz Urbański (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Managing the production process using the theory of constraints

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

16.12.2013