Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ergonomiczna analiza wózka transportowego służącego do zasilania pieca lutowniczego

Authors

Filip Najdek (WIZ), Aleksandra Lorek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ergonomic analysis of the transportation trolley used to supply a solder oven

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2015