Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza powdrożeniowa metody SMED na przykładzie przedsiębiorstwa Beiersdorf Manufacturing Poznań

Authors

Katarzyna Zielińska (WIZ), Łukasz Wasilewski (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of post-implementation SMED method on the example of the company Beiersdorf Manufacturing Poznań.

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2015