Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania wpływu warunków przetwórstwa na stabilność termiczną kompozytów polimerowych z hybrydowym napełniaczem zawierającym lignocelulozę

Authors

Marta Sobczak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Investigation of processing parameters influence on thermal stability of polymer composites filled with lignocelulose-based fillers

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

05.02.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.