Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ergonomiczna analiza rozwiązań dla osób z niepełnosprawnością ruchową w zakresie pojazdów osobowych

Authors

Mateusz Koźma (WIZ), Piotr Skitek (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Ergonomic analysis of solutions for automobile drivers with locomotor disabilities

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2015