Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja i dostosowanie czynników wpływających na jakość sitodruku na tkaninach

Authors

Michał Wyduba (WIZ), Jarosław Tomczak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identification and adjustment of the factors affecting the quality of screen process on fabrics

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

03.02.2015