Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badania nad zastosowaniem "zielonych" kryteriów wyboru dostawców w sektorze publicznym na przykładzie zakładów opieki zdrowotnej

Authors

Zofia Borysiuk (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Studies on supplier selection according to "green" criteria in public health care facilities

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.06.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.