Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Badanie mechanizmu koordynacji wsparcia logistycznego w projektach infrastrukturalnych na przykładzie przedsiębiorstwa branży telekomunikacyjnej

Authors

Paulina Kowalska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Study on logistics support coordination mechanism in infrastructure projects for company in the telecommunications

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

30.06.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.