Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Modelowanie sprzężenia strukturalno-przepływowego z uwzględnieniem wybranych zagadnień nieliniowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

167

Signature of printed version

DrOIN 900

On-line catalog

to2007048292

First review

Michał Ciałkowski

Place

Poznań, Polska

Date

07.07.2006

Language

polish

Second review

Jacek Rokicki

Date

07.07.2006

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

01.09.2006

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.