Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Robert Roszak

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Mechaniki Stosowanej

E-mail

robert.roszak@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 67

PBN ID

902822

ResearcherID

N-6175-2014

ORCID

0000-0002-9250-8930

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (10)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS