Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Robert Roszak

PBN ID

902822

ResearcherID

N-6175-2014

ORCID

0000-0002-9250-8930

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (11)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS