Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda wykorzystania Globalnej Analizy Stabilności w modelowaniu przepływów nieściśliwych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

181

Signature of printed version

DrOIN 898

On-line catalog

to2007049180

First review

Andrzej Styczek

Place

Warszawa, Polska

Date

17.06.2006

Language

polish

Second review

Ewa Tuliszka-Sznitko

Place

Poznań, Polska

Date

20.06.2006

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.07.2006

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.