Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Możliwości zastosowania pokładowego systemu diagnostycznego (OBD) do silników HD-D lokomotyw spalinowych na przykładzie monitora wypadania zapłonów

Autorzy

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

223

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 839

Katalog on-line

to2006048002

Pierwsza recenzja

Zdzisław Chłopek

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

15.11.2005

Język

polski

Druga recenzja

Franciszek Tomaszewski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

18.11.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

06.12.2005