Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Ocena wpływu stanu warstwy wierzchniej materiału na składowe procesu zużycia ścierno-korozyjnego

Authors

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The Assessment of the Influence of a Surface Layer State on Wear Components in an Abrasive-Corrosive Wear Process

Language

polish

Number of pages

238

Signature of printed version

DrOIN 809

On-line catalog

to2006037667

First review

Andrzej Niewczas

Place

Lublin, Polska

Date

17.06.2005

Language

polish

Second review

Wiesław Zwierzycki

Place

Poznań, Polska

Date

12.06.2005

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

04.07.2005

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.