Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ocena wpływu stanu warstwy wierzchniej materiału na składowe procesu zużycia ścierno-korozyjnego

Autorzy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The Assessment of the Influence of a Surface Layer State on Wear Components in an Abrasive-Corrosive Wear Process

Język

polski

Liczba stron

238

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 809

Katalog on-line

to2006037667

Pierwsza recenzja

Andrzej Niewczas

Miejsce

Lublin, Polska

Data

17.06.2005

Język

polski

Druga recenzja

Wiesław Zwierzycki

Miejsce

Poznań, Polska

Data

12.06.2005

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.07.2005