Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Metoda odtwarzania złożonych kształtów przestrzennych dla systemów CAD, przy zredukowanej ilości danych pomiarowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

171

Signature of printed version

DrOIN 712

On-line catalog

to2005036577

First review

Michał Ciałkowski

Place

Poznań, Polska

Date

25.10.2004

Language

polish

Second review

Tomasz Kowalewski

Place

Warszawa, Polska

Date

15.10.2004

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

09.11.2004

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.