Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Analiza funkcjonalności sieci sprzedaży przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w Polsce

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyki, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Marketingu i Sterowania Ekonomicznego, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the sales network functionality telecomunications eneterprises in Poland

Language

polish

Keywords
PL
  • funkcjonalność sieci sprzedaży
  • partnerskie sieci sprzedaży
  • rozwój przedsiębiorstw
  • analiza sieciowa
  • wizualizacja sieciowa
EN
  • functionality of the sales network
  • partner sales networks
  • enterprise development
  • network analysis
  • network visualization
Abstract

PL Tematyka pracy doktorskiej dotyczyła jednej z zasadniczych funkcji realizowanej przez przedsiębiorstwo - sprzedaży. Głównym celem rozprawy doktorskiej była analiza funkcjonalności partnerskich sieci sprzedaży oraz zidentyfikowanie zakresu ich oddziaływania na kształtowanie rozwoju przedsiębiorstw z branży telekomunikacyjnej w Polsce. Przedsiębiorstwa z branży telekomunikacyjnej wykorzystują w swojej działalności sieci partnerskie, ponadto funkcjonują one równolegle z własnymi sieciami sprzedaży. Do analizy funkcjonalności i wizualizacji działań sieci partnerskich wykorzystano program opracowany w 1996 roku przez Vladimira Batagejl oraz Andreja Mrvar „Pajek". Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować następujące wnioski generalne. Wizualizacje sieciowe umożliwiają identyfikacje kluczowych relacji w organizacji, dzięki czemu tworzone są przesłanki decyzyjne, które można wykorzystać w implikowaniu rozwoju przedsiębiorstwa. Partnerskie sieci sprzedaży mają dodatni wpływ na pobudzanie rozwoju przedsiębiorstwa.

EN The subject of the doctoral thesis concerned one of the essential functions of the company - sales. The main goal of the doctoral dissertation was to analyze the functionality of partner sales networks and to identify the extent of their impact on shaping the development of enterprises from the telecommunications industry in Poland. Enterprises from the telecommunications industry use partner networks in their operations, in addition, they operate in parallel with their own sales networks. The program developed in 1996 by Vladimir Batagejl and Andreja Mrvar "Pajek" was used to analyze the functionality and visualization of partner network activities.The following general conclusions can be formulated on the basis of the conducted research: Web visualizations enable identification of key relationships in the organization, thanks to which decision-making premises are created, that can be used to imply the development of a company. Affiliate sales networks have a positive impact on stimulating the development of an enterprise.

Number of pages

277

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1922

On-line catalog

to20189979

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Ilona Jacyna-Gołda

Place

Warszawa, Polska

Date

05.06.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Maciej Urbaniak

Place

Łódź, Polska

Date

30.05.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.06.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.