Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Separacja i oznaczanie glikoli oligooksyetylenowych i produktów ich biotransformacji

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

242

Signature of printed version

DrOIN 610

On-line catalog

to2004036267

First review

Irena Staneczko-Baranowska

Place

Gliwice, Polska

Date

25.11.2003

Language

polish

Second review

Adam Voelkel

Place

Poznań, Polska

Date

27.11.2003

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

19.12.2003