Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka projektowania ergonomicznego oprogramowania komputerowego do wspomagania procesów zarządzania w przedsiębiorstwie

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Inżynierii Zarządzania (IO), Wydział Informatyki i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

144

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 550

Katalog on-line

to2003029221

Pierwsza recenzja

Jerzy Grobelny

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

28.11.2002

Język

polski

Druga recenzja

Leszek Pacholski

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.12.2002

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

2002