Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Metoda skracania fazy przedprodukcyjnej w aspekcie rynkowym

Authors

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Systemów Informatycznych, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN The method of shortening the pre-production phase in terms of market

Language

polish

Keywords
PL
  • skracanie fazy przedprodukcyjnej
EN
  • shortening the pre-production phase
Abstract

PL Celem rozprawy jest przedstawienie metod i narzędzi ułatwiających i skracających proces przygotowania oferty przez małe i średnie przedsiębiorstwa przemysłowe, zajmujące się produkcją wyrobów pod indywidualne zamówienia klientów. Szczególną uwagę skupiono na możliwości, jakie w obszarze przygotowania produkcji dają metody szacowania kosztów, określania długości cyklu produkcyjnego oraz oceny atrakcyjności zapytania ofertowego, oparte o analizę danych historycznych i wykorzystujące badanie podobieństwa obiektów technicznych. Rozprawa obejmuje monograficzne opracowania stanu wiedzy dotyczącej wskazanych obszarów, opis metody do szybkiej oceny zapytania ofertowego oraz opis praktycznego wykorzystania tej metody w przedsiębiorstwach przemysłowych.

EN The aim of the dissertation is to present methods and tools to facilitate and shorten the process of preparing the offer by small and medium-sized industrial enterprises that manufacture products for individual customer orders. Particular attention was paid to the possibilities offered in the area of production preparation by methods of estimating costs, determining the length of the production cycle and evaluation of the attractiveness of the request for quotation, based on the analysis of historical data and using the similarity test of technical objects. The dissertation includes monographic studies of the state of knowledge regarding the areas indicated, a description of the method for quick evaluation of the offer inquiry and a description of the practical use of this method in industrial enterprises.

Number of pages

189

OECD domain

economy and business

KBN discipline

management and quality studies

Signature of printed version

DrOIN 1919

On-line catalog

to20189980

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Marian Hopej

Place

Wrocław, Polska

Date

25.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Walentynowicz

Place

Gdynia, Polska

Date

22.04.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

21.05.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.