Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Badanie struktury nadsubtelnej jonu neodymu metodą spektroskopii laserowej w katodzie wnękowej i w pułapce Paula

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

108

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 500

Katalog on-line

to2003029185

Pierwsza recenzja

Zdzisław Błaszczak

Druga recenzja

Jerzy Dembczyński

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.06.2002