Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Badanie struktury nadsubtelnej jonu neodymu metodą spektroskopii laserowej w katodzie wnękowej i w pułapce Paula

Authors

Promoter

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

108

Signature of printed version

DrOIN 500

On-line catalog

to2003029185

First review

Zdzisław Błaszczak

Second review

Jerzy Dembczyński

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

27.06.2002