Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Charakterystyka oddziaływań polimer-napełniacz metodą odwróconej chromatografii gazowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

151

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 443

Katalog on-line

to2002020124

Pierwsza recenzja

Ewa Andrzejewska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

03.11.2001

Język

polski

Druga recenzja

Marian Zaborski

Miejsce

Łódź, Polska

Data

06.11.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

27.11.2001