Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Architektury nieblokowalnych pól komutacyjnych dla połączeń rozgłoszeniowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

116

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 424

Katalog on-line

to2001009844

Pierwsza recenzja

Andrzej Jajszczyk

Miejsce

Kraków, Polska

Data

02.05.2001

Język

polski

Druga recenzja

Maciej Stasiak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

20.05.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

04.07.2001