Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Symboliczna reprezentacja wiedzy w systemach uczenia się ze wzmocnieniem

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

140

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 406

Katalog on-line

to2001009828

Pierwsza recenzja

Piotr Jędrzejowicz

Miejsce

Sopot, Polska

Data

28.04.2001

Język

polski

Druga recenzja

Joanna Józefowska

Miejsce

Poznań, Polska

Data

13.05.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.06.2001