Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Rezerwacja przepływności w systemach z integracją usług

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Elektroniki i Telekomunikacji (IEt), Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

184

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 396

Katalog on-line

to2001009815

Pierwsza recenzja

Maciej Filipiak

Miejsce

Kraków, Polska

Data

29.03.2001

Język

polski

Druga recenzja

Wojciech Kabaciński

Miejsce

Poznań, Polska

Data

02.04.2001

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.05.2001