Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Systemowe zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie transportowym

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Systemic risk management in aviation transportation

Language

polish

Keywords
PL
  • zarządzanie ryzykiem zagrożeń w lotnictwie transportowym
EN
  • systemic risk management in aviation transportation
Abstract

PL Pomimo zaawansowanych badań, poprawiania procedur i starań naukowców w poszukiwaniu sposobów zapobiegania wypadkom lotniczym, wciąż nie znaleziono możliwości całkowitego wyeliminowania katastrof w lotnictwie transportowym. Praca traktuje problem zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotnictwie transportowym systemowo, co oznacza, że oprócz funkcji poznawczych znajdziemy również praktyczne, w postaci algorytmu postępowania załogi w sytuacjach wyjątkowych. Wspominany algorytm należy postrzegać, jako – szczególny rodzaj list kontrolnych (ang. checklist), mających na celu przerwanie „łańcucha” błędów doprowadzających do katastrofy. Opracowano model składający się z trzech podstawowych filarów: – wiedzy ogólnej i specjalistycznej; – kart szacowania ryzyka; – algorytmu (list kontrolnych) postępowania załogi w obszarach problemowych. W celu opracowania modelu, zidentyfikowano podstawowe zagrożenia dla lotnictwa transportowego. Następnie dokonano analizy wybranych systemów bezpieczeństwa lotów i metod zarządzania ryzykiem wraz z czynnikami zewnętrznymi oraz wewnętrznymi wpływającymi na pracę załogi. Ponadto przedstawiono ryzyko operacyjne związane z lotnictwem transportowym oraz proces podejmowania decyzji. Zaprezentowano wybrane przypadki katastrof i wypadków w celu zestawienia ich ze zidentyfikowanymi obszarami problemowymi. Zgodnie z celem pracy opracowano model systemowego zarządzania ryzykiem zagrożeń w lotnictwie transportowym, w którym uwzględniono dokonane analizy oraz wyniki badań ankietowych wśród załóg lotniczych. W modelu uwzględniono szczególną rolę algorytmu (list kontrolnych) postępowania załogi, jako skutecznego narzędzia do podpowiadania załodze oraz organizatorowi lotów, co należy zrobić aby podjąć odpowiednią decyzję i możliwie uniknąć katastrofy.

EN Despite of advanced researches, corrections of procedures and efforts of scientists in search for ways how to avoid crashes in aviation still haven’t been found a proper abilities to eliminate disasters in air transportation. Dissertation describes a problematic situation in risk management in air transportation in systematic method which means that not only cognitive functions was discovered but as well practical ones. This was recognized as an algorithm which helps flight crew to deal with abnormal situation. Mentioned algorithm should be perceived as a special kind of check lists which need to be used to “brake the chain” of mistakes which are leading to disaster. It was developed model which consist of three basic principals: • general and specialized knowledge, • risk assessment charts, • algorithm (check lists) of specific procedures which need to be executed in the event of any problematic situation. In order to develop mentioned model were identified basic threats existing in air transportation. Next step in this process was to analyze selected flight safety management systems and methods of risk management including external and internal factors which may have an influence on duties of flight crew. In dissertation were presented as well operational risk with association of air transportation and decisions making process. Additionally were presented selected accidents and air disasters in association with identified problematic areas. Based on analysis and results collected from questionnaire surveys carry out on group of flight crew, it was developed method of systemic risk management including special algorithm (check list) which should give the guidance to the flight crew and managers responsible for flight operations how to proceed to make a correct decision and avoid air disaster.

Number of pages

167

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1899

On-line catalog

to201899825

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Zieliński

Place

Warszawa, Polska

Date

22.12.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Józef Żurek

Place

Warszawa, Polska

Date

12.01.2018

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

07.03.2018

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.