Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na zużycie energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynków

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Inżynierii Środowiska, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

139

Signature of printed version

DrOIN 353

On-line catalog

to2001009784

First review

Władysław Szaflik

Second review

Edward Szczechowiak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

29.09.2000

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.