Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Konstruktywna indukcja cech we wspomaganiu decyzji na podstawie informacji obrazowej

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

155

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 344

Katalog on-line

to2001009775

Pierwsza recenzja

Ryszard Tadeusiewicz

Język

polski

Druga recenzja

Jan Węglarz

Miejsce

Poznań, Polska

Data

07.06.2000

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

26.06.2000