Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Sposób szybkiego wytwarzania kompozytowych modeli z tworzyw sztucznych

Autorzy

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Rapid Method of Fabrication of Composite Plastic Models

Język

polski

Liczba stron

87

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1897

Katalog on-line

to201899833

Uwagi

Przewód doktorski na starych zasadach – brak niektórych informacji.

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

archiwum

Pierwsza recenzja

Olaf Ciszak

Miejsce

Poznań, Polska

Data

14.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Druga recenzja

Józef Gawlik

Miejsce

Kraków, Polska

Data

03.01.2018

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

archiwum

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

25.01.2018

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: wytwarzanie przyrostowe