Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ośrodki jeździeckie jako element struktury zagospodarowania rekreacyjnego Wielkopolski

Autorzy

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział Architektury, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Horse-Riding Centres as an Element of the Recreation Layout Structure of Wielkopolska Region

Język

polski

Liczba stron

249

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 293

Katalog on-line

to00009449

Pierwsza recenzja

Robert Ast

Druga recenzja

Janina Klemens

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1999