Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Regułowa reprezentacja wiedzy dla potrzeb wspomagania projektowania wykonawstwa silosów zbożowych przy zastosowaniu ślizgowych urządzeń formujących

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Język

polski

Liczba stron

177

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 278

Katalog on-line

to99010321

Pierwsza recenzja

Józef Jasiczak

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

1998