Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Regułowa reprezentacja wiedzy dla potrzeb wspomagania projektowania wykonawstwa silosów zbożowych przy zastosowaniu ślizgowych urządzeń formujących

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

177

Signature of printed version

DrOIN 278

On-line catalog

to99010321

First review

Józef Jasiczak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1998