Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Regułowa reprezentacja wiedzy dla potrzeb wspomagania projektowania wykonawstwa silosów zbożowych przy zastosowaniu ślizgowych urządzeń formujących

Authors

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Language

polish

Number of pages

177

Signature of printed version

DrOIN 278

On-line catalog

to99010321

First review

Józef Jasiczak

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

1998

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.