Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Magdalena Hajdasz

Artykuły  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Budownictwa

E-mail

magdalena.hajdasz@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 91

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (2)

Rozprawa doktorska