Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Ekstrakcja Ru(III) i Rh(III) z wodnych roztworów chlorkowych za pomocą czwartorzędowych soli fosfoniowych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Extraction of Ru(III) and Rh(III) from aqueous chloride solutions with quaternary phosphonium salts

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • ekstrakcja ciecz-ciecz
  • platynowce
  • ruten
  • rod
  • fosfoniowe ciecze jonowe
EN
  • liquid-liquid extraction
  • platinum group metals
  • ruthenium
  • rhodium
  • phosphonium ionic liquids
Liczba stron

177

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1888

Katalog on-line

to20181001

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Jerzy Gęga

Miejsce

Częstochowa, Polska

Data

02.11.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Zbigniew Hubicki

Miejsce

Lublin, Polska

Data

02.11.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

12.12.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna