Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kształtowanie cech geometrycznych układu roboczego do zagęszczania CO2 z wykorzystaniem modelowania pól naprężeń granicznych

Authors

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Shaping of the geometrical prameters of the working assembly of the CO2 agglomeration machine using the modeling of the limit stress

Language

polish

Keywords
PL
  • suchy lód
  • zagęszczanie
  • dwutlenek węgla
EN
  • dry ice
  • compaction
  • carbon dioxide
Abstract

PL Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest problematyka dotycząca analitycznego i numerycznego modelu matematycznego opisującego proces zagęszczania, metodą ciśnieniowej aglomeracji, skrystalizowanego dwutlenku węgla. Efektem tych badań jest poszukiwana, efektywna siła graniczna, niezbędna do formułowania założeń projektowych maszyny służących temu celowi. Wykorzystanie produktów odpadowych powstających w różnych procesach produkcyjnych jest ważne, zarówno z ekonomicznego punktu widzenia jak i ochrony środowiska. Jednym z takich materiałów odpadowych jest dwutlenek węgla. Odpad powstaje głównie w procesie wytwarzania związków amoniakalnych.

EN The subject of this dissertation is the problem of constitutive compounds, which are the basis of analytical and numerical mathematical model describing the process of compaction using the pressure agglomeration method of the crystallized carbon dioxide. The use of waste products produced in different production processes is important for economic and environmental reasons. One of the waste material is the carbon dioxide. This kind of waste is generated primarily in ammonia production.

Number of pages

117

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1878

On-line catalog

to20181006

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Jerzy Bajkowski

Place

Warszawa, Polska

Date

25.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Piotr Krawiec

Place

Poznań, Polska

Date

17.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

15.11.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.