Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Kompozyty polimerów biodegradowalnych z odnawialnymi napełniaczami lignocelulozowymi

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Composites of biodegradable polymers with renewable lignocellulosic fillers

Language

polish

Keywords
PL
  • napełniacze lignocelulozowe
  • kompozyty
  • polimery biodegradowalne
  • polimorfizm
  • nanocząstki
EN
  • lignocellulosic fillers
  • composites
  • biodegradable polymers
  • polymorphism
  • nanoparticles
Abstract

PL Innowacyjne materiały na bazie polimerów biodegradowalnych oraz nanometrycznych napełniaczy lignocelulozowych wpisują się w bardzo aktualny nurt badań, którego myślą przewodnią jest opracowanie technologii otrzymywania materiałów złożonych z odnawialnych, biodegradowalnych surowców. W ramach przeprowadzonych badań określono wpływ odmiany polimorficznej na kształtowanie frakcji monodyspersyjnej nanometrycznej celulozy otrzymywanej w procesach hydrolizy. Znaleziono również interesującą zależność pomiędzy budową chemiczną kationów nowych cieczy jonowych a możliwością uzyskiwania cząstek napełniacza o założonych rozmiarach i określonej polidyspersyjności. Przeprowadzona modyfikacja napełniacza ligninowego pozwoliła uzyskać napełniacz o dobrze zdefiniowanych właściwościach fizykochemicznych i definitywnie zwiększonej stabilności termicznej. Ustalono również relację pomiędzy odmianą polimorficzną i rozmiarami cząstek napełniacza a właściwościami otrzymywanych z jego dodatkiem kompozytów.

EN Innovative materials based on biodegradable polymers and nanometric lignocellulosic fillers fit a current trend that aims to develop a technology of manufacturing materials composed of renewable, biodegradable resources. The research conducted as a part of this thesis enabled finding a relationship between polymorphic form of cellulose and formation of monodispersive, nanometric cellulose produced by hydrolysis. Also an interesting relationship between chemical structure of cations of new ionic liquids and the possibility to obtain fillers with established particle sizes and polydispersity was found. It was found that modification of lignin filler was responsible for production a filler with well-defined physicochemical properties and definitely enhanced thermal stability. Moreover, an influence of polymorphic form of filler and its sizes on properties of final composites was defined.

Number of pages

194

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1860

On-line catalog

to20189989

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Krzysztof Pielichowski

Place

Kraków, Polska

Date

05.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Magdalena Zborowska

Place

Poznań, Polska

Date

28.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.