Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Uogólniony bilans energetyczny chłodni do przechowywania żywności

Authors

Promoter

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN General energy balance of cold storage buildings for food products

Language

polish

Keywords
PL
  • bilans energii
  • chłodnie
  • przepływ ciepła
Abstract

PL W pracy przedstawiono uogólnione równanie bilansu energii dedykowane systemom chłodzenia chłodni do przechowywania żywności. Prezentowany bilans bierze pod uwagę utrzymanie określonej temperatury w chłodni przy zmiennych wartościach temperatury w otoczeniu. W bilansie wzięto pod uwagę ciepło oddychania przechowywanych produktów oraz ciepło generowane przez instalacje wewnętrzne. Przeprowadzono analizę zmian temperatury powietrza atmosferycznego w latach 1997 i w wybranych miesiącach 2006/2007. Dane te wykorzystano do obliczeń zapotrzebowania energii chłodniczej. Opracowano program obliczeniowy umożliwiający wyznaczanie zapotrzebowanie na moc chłodniczą niezbędną do przechowywania produktów spożywczych w odpowiedniej temperaturze przy zmiennych temperaturach otoczenia. Uzyskane wyniki obliczeń porównano z pomiarami zużycia energii w chłodni do przechowywania żywności. Otrzymane przebiegi obliczonego zużycia energii chłodniczej i zmierzonej na eksploatowanym obiekcie wykazywały dobrą zgodność. Rozpływ zimnego powietrza we wnętrzu komory chłodniczej , symulowano za pomocą programu numerycznego.

EN The paper discusses the general energy balance of refrigeration systems of food storage objects. The presented balance takes into account the possibility of maintaining of the set temperature in cold store buildings at variable ambient temperatures. The balance takes into account the internal sources of heat as the effect of generating thermal energy by the stored food items and installations. The presented universal algorithm of calculations includes the elements of the cooling system needed to maintain proper air temperatures in the object. Important components of the energy balance are the sources of heat generated inside the cold store. The analysis of the ambient air temperature in 1997 and 2006/2007 for chosen months as a boundary conditions for calculations were performed. The flow of the cold air inside closed chamber was also analyzed by used a numerical program for the flow simulation. A numerical program was created to calculate power needed for cooling system of cold store buildings for food products. Obtained results of calculations were compared with the measurement data for a one storage season 2006/2007. Both results are in good agreements.

Number of pages

118

OECD domain

mechanical engineering

KBN discipline

construction and operation of machinery

Signature of printed version

DrOIN 1855

On-line catalog

to20189983

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Tadeusz Bohdal

Place

Koszalin, Polska

Date

30.08.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Arkadiusz Stachowiak

Place

Poznań, Polska

Date

15.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

18.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn, w specjalności: chłodnictwo i klimatyzacja

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.