Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Zarządzanie ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowych

Authors

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Instytut Silników Spalinowych i Transportu, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Risk management at level crossings

Language

polish

Keywords
PL
  • przejazdy kolejowo-drogowe
  • zarzadzanie ryzykiem zagrożeń
  • Bow-Tie
EN
  • safety at level crossings
  • risk management
  • Bow-Tie
Abstract

PL Rozprawa dotyczy zagadnień związanych z zarządzaniem ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych. W rozprawie przedstawiono uwarunkowania dotyczące budowy oraz eksploatacji przejazdów kolejowo-drogowych. Dokonano oceny stanu bezpieczeństwa takich miejsc. Szczególną uwagę poświęcono rozpoznaniu literaturowemu problematyki zarządzania bezpieczeństwem na przejazdach kolejowo-drogowych. Na tle standardów zarządzania ryzykiem zaprezentowano metodę Trans-Risk zarządzania ryzykiem zagrożeń w transporcie. Na ich podstawie opracowano metodę LC-Risk zarządzania ryzykiem zagrożeń na przejazdach kolejowo-drogowych. Dla metody LC-Risk zaproponowano schemat formalnego opisu oraz zbudowano schemat ideowy procedur identyfikacji zagrożeń. Do szacowania i wartościowania ryzyka stworzono – oparty na sześciu kryteriach – autorski model ryzyka. Model ten zaimplementowano do środowiska komputerowego. Wskazano na sposoby postępowania wobec ryzyka zagrożeń generowanych na przejazdach kolejowo-drogowych. Dla wykazania przydatności metody LC-Risk, jej algorytmy aplikowano na trzech przejazdów kategorii A.

EN The thesis examines issues related to hazard-based risk management at level crossings. The thesis presents the legal, technical, and economic factors concerning the construction and operation of level crossings. Based on statistical analyses of undesirable events at level crossings, the state of safety of such places in Poland was assessed. The state of knowledge of level crossings was analysed. Particular attention was dedicated to literature-based examination of the issues related to managing safety at level crossings. The Trans-Risk was presented in the context of risk management standards. Based on the above, the LC-Risk method of hazard-based risk management at level crossings was developed. A block diagram for hazard identification procedures using the Bow-Tie method. For risk estimation and evaluation, the author’s original risk model based on six criteria was created. The model was implemented in a computer environment. Ways of dealing with the risk of hazards generated at level crossings was demonstrated. In order to demonstrate the usefulness of the LC-Risk method, its algorithms were applied to three of the numerous category A.

Number of pages

153

OECD domain

engineering and technical sciences

KBN discipline

transport

Signature of printed version

DrOIN 1847

On-line catalog

to20189985

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Chruzik

Place

Katowice, Polska

Date

30.07.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Kazimierz Jamroz

Place

Gdańsk, Polska

Date

25.09.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

13.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: zarządzanie bezpieczeństwem

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.