Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Dissertation

Download BibTeX

Title

Wpływ ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi na biodegradację halogenowanych związków aromatycznych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Influence of the extract from Sapindus mukorossi fruits on halogenated aromatic compounds biodegradation

Language

polish

Keywords
PL
  • bakterie
  • biodegradacja
  • halogenowane związki aromatyczne
  • saponiny
  • właściwości powierzchniowe komórek
EN
  • bacteria
  • biodegradation
  • cell surface properties
  • halogenated aromatic compounds
  • saponins
Abstract

PL Halogenowane związki aromatyczne (HZA) należą do trwałych i niebezpiecznych zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Celem pracy było określenie wpływu ekstraktu roślinnego zawierającego saponiny na biodegradację izomerów chlorotoluenu oraz 4-halohenowanych pochodnych fenolu. Zrealizowane badania obejmowały izolację z próbek środowiskowych szczepów bakteryjnych biodegradujących HZA. Ponadto po dokonaniu charakterystyki ekstraktów roślinnych z trzech różnych surowców roślinnych do dalszych badań wybrano ekstrakt z owoców Sapindus mukorossi. Uzyskane wyniki wykazały korzystny wpływ ekstraktu na biodegradację pochodnych fenolu przez mikroorganizmy obecne w wodzie rzecznej. Stwierdzono również efektywną biodegradację chlorotoluenu w obecności ekstraktu. Zaobserwowano również istotne zmiany we właściwościach powierzchniowych komórek szczepów biorących udział w biodegradacji HZA. Uzyskane wyniki wskazują na znaczny potencjał ekstraktu z S. mukorossi na zwiększenie biodegradacji HZA.

EN Halogenated aromatic compounds (HACs) are persistent and dangerous pollutants of natural environment. The aim of the thesis was to determine the influence of plant extract containing saponins on biodegradation of chlorotoluene isomers and 4-halogenated derivatives of phenol. The study included isolation from environmental samples the bacterial strains capable to biodegrade the HACs. Furthermore, after characterization of the plant extracts from three different plant sources, the extract from Sapindus mukorossi fruit was selected for further experiments. The results showed the beneficial effect of the extract on the biodegradation of phenol derivatives by microorganisms from river water. An effective biodegradation of chlorotoluene was observed in the presence of the extract. Significant changes in surface properties of HACs biodegradable strains have also been observed. The obtained results indicate a significant potential of S. mukorossi extract to increase the biodegradation of HACs.

Number of pages

156

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1853

On-line catalog

to20189986

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Katarzyna Hupert-Kocurek

Place

Katowice, Polska

Date

30.05.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Jan Hupka

Place

Gdańsk, Polska

Date

17.06.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

10.10.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologia chemiczna

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.