Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Microbial Degradation of Ritalinic Acid and Piracetam: Isolation of Novel Strains and First Insights into Their Metabolism

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Biodegradacja kwasu ritalinowego i piracetamu: izolacja nowych szczepów oraz próba określenia ich metabolizmu

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • piracetam
  • ritalinic acid
  • nootropic drugs
  • biodegradation
  • stable metabolites
PL
  • piracetam
  • kwas ritalinowy
  • leki nootropowe
  • biodegradacja
  • stabilne metabolity
Streszczenie

EN The current state of knowledge on nootropic drugs use, occurrence in the environment, toxicity and removal methods is still insufficient. The literature on methylphenidate, modafinil and piracetam was summarised in publication 1 (P1), their limitations were highlighted and future research directions for their monitoring in the environment were indicated. This Ph.D. thesis aimed to determine the biodegradation potential of piracetam and ritalinic acid (human metabolite of methylphenidate) by environmental strains, with evaluation of their metabolic pathways. For the first time, it has been shown that both compounds were used by bacteria as the sole source of carbon. In P2, the mass balance of 14C-labeled piracetam was presented. Despite its complete degradation, up to 60% of piracetam was transformed by bacteria into metabolites which do not undergo further transformation. In P3 it was established that ritalinic acid (RA) is easily biodegradable by bacteria. The metabolic pathway of RA for the Nocardioides sp. MW5 was described in P4. The structure of the new compound - stable imidazole-based alkaloid produced during RA degradation has been described.

PL Od niedawna leki nootropowe są wykrywane w ściekach, a informacje na temat ich zażywania, występowania w środowisku, toksyczności i metod usuwania są znikome. Obecny stan wiedzy na temat metylofenidatu, modafinilu i piracetamu wraz ze wszystkimi ograniczeniami podsumowano w publikacji 1 (P1), wskazując przyszłe kierunki badań nad monitorowaniem nootropików w środowisku. Celem pracy było określenie biodegradacji piracetamu i kwasu ritalinowego (ludzkiego metabolitu metylofenidatu) przez szczepy środowiskowe, wraz z próbą określenia ich szlaków metabolicznych. Po raz pierwszy wykazano, że oba związki są wykorzystywane przez bakterie jako jedyne źródło węgla. W P2 przedstawiono bilans masowy znakowanego izotopowo 14C-piracetamu. Pomimo całkowitej biodegradacji piracetamu, aż 60% tego związku jest przekształcane przez bakterie nieulegające dalszym przemianom metabolity. W P3 wykazano, że kwas ritalinowy (RA) jest łatwo biodegradowany przez różne bakterie, a w P4 opisano jego szlak metaboliczny dla szczepu - Nocardioides sp. MW5. Zidentyfikowano strukturę nowego związku powstającego podczas degradacji RA - alkaloidu na bazie imidazolu.

Liczba stron

119

Dziedzina wg OECD

nauki przyrodnicze

Dyscyplina wg KBN

nauki chemiczne

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2069

Katalog on-line

to2020500427

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do pełnego tekstu

biblioteka

Pierwsza recenzja

Małgorzata Barańska

Miejsce

Kraków, Polska

Data

01.03.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Druga recenzja

Urszula Guzik

Miejsce

Katowice, Polska

Data

05.03.2020

Język

polski

Tekst recenzji

brak uprawnień do pobrania pliku

Poziom dostępu do recenzji

biblioteka

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

16.07.2020

Jednostka nadająca tytuł

Rada Dyscypliny Nauki Chemiczne Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie: nauki chemiczne