Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Human-computer supporting interfaces for automatic recognition of threats

Authors

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Promoter

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

PL Interfejsy człowiek-komputer do wspomagania automatycznego rozpoznawania zagrożeń

Language

english

Keywords
EN
  • human-computer interfaces
  • recognition of threats
  • stereovision
  • event recognition
  • caller recognition
PL
  • interfejsy człowiek-komputer
  • rozpoznawanie zagrożeń
  • stereowizja
  • rozpoznawanie zdarzeń
  • rozpoznawanie mówcy
Abstract

EN The dissertation was devoted to the human-computer supporting interfaces for automatic recognition of threats. The author proposed stereovision visualization for video monitoring operators and the mechanism of events and caller recognition for operators of emergency telephone systems. In the vision subsystem the author experimentally proved that even the simplified depth maps are sufficient to evoke the plausible 3D effect, the number of 3D controlling parameters may be reduced, and the 3D imaging improves accuracy and speed of the manual analysis of typical situations by the CCTV operator. In the emergency telephone subsystem, the author selected and compared the most important and reliable features from the available data sources. The proposed search mechanism is dedicated to recognition of repeated notifications of the same caller or multiple reports of the same event. Despite incomplete, uncertain or incorrect data, the recognition rate is high. The author’s search mechanism reduces the list of the records which should be analyzed, increases efficiency of work and enhances functionality of the workplace of modern operator.

PL Niniejsza rozprawa doktorska została poświęcona interfejsom człowiek-komputer wspomagającym automatyczne rozpoznawanie zagrożeń. Autor zaproponował wizualizację stereowizyjną dla operatorów monitoringu wizyjnego oraz mechanizm rozpoznawania zdarzeń i osób dla operatorów systemu telefonicznego numeru alarmowego. W zakresie systemów wizyjnych autor ustalił, że skuteczne są już metody wywoływania wyważonego efektu 3D bazujące na uproszczonych mapach głębi, można redukować liczbę parametrów sterujących efektem 3D, a wprowadzenie efektu 3D pozwala na lepsze niż w przypadku obrazów 2D rozpoznawanie zagrożeń przez operatora monitoringu wizyjnego. W zakresie telefonicznego numeru alarmowego autor zaproponował zbiór cech opisujących zgłoszenia oraz metodę ich porównań. Zaimplementowany system wspomaga rozpoznawanie powtarzających się zgłoszeń tych samych osób lub wielu zgłoszeń dotyczących jednego zdarzenia. Mimo występowania w rekordach jedynie niepełnych, niepewnych lub niepoprawnych danych uzyskano wysoką skuteczność rozpoznawania. Opracowane narzędzie znacząco zawęża obszar poszukiwań, ułatwia pracę operatora i przyspiesza podejmowanie decyzji.

Number of pages

153

OECD domain

electrical engineering, electronics, computer engineering

KBN discipline

automation and robotics

Signature of printed version

DrOIN 1825

On-line catalog

to20179058

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Andrzej Czyżewski

Place

Gdańsk, Polska

Date

05.04.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Ryszard Tadeusiewicz

Place

Kraków, Polska

Date

28.02.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

08.05.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: wizyjne systemy robotyki

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.