Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Human-computer supporting interfaces for automatic recognition of threats

Autorzy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Sterowania i Inżynierii Systemów, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Interfejsy człowiek-komputer do wspomagania automatycznego rozpoznawania zagrożeń

Język

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • human-computer interfaces
  • recognition of threats
  • stereovision
  • event recognition
  • caller recognition
PL
  • interfejsy człowiek-komputer
  • rozpoznawanie zagrożeń
  • stereowizja
  • rozpoznawanie zdarzeń
  • rozpoznawanie mówcy
Streszczenie

EN The dissertation was devoted to the human-computer supporting interfaces for automatic recognition of threats. The author proposed stereovision visualization for video monitoring operators and the mechanism of events and caller recognition for operators of emergency telephone systems. In the vision subsystem the author experimentally proved that even the simplified depth maps are sufficient to evoke the plausible 3D effect, the number of 3D controlling parameters may be reduced, and the 3D imaging improves accuracy and speed of the manual analysis of typical situations by the CCTV operator. In the emergency telephone subsystem, the author selected and compared the most important and reliable features from the available data sources. The proposed search mechanism is dedicated to recognition of repeated notifications of the same caller or multiple reports of the same event. Despite incomplete, uncertain or incorrect data, the recognition rate is high. The author’s search mechanism reduces the list of the records which should be analyzed, increases efficiency of work and enhances functionality of the workplace of modern operator.

PL Niniejsza rozprawa doktorska została poświęcona interfejsom człowiek-komputer wspomagającym automatyczne rozpoznawanie zagrożeń. Autor zaproponował wizualizację stereowizyjną dla operatorów monitoringu wizyjnego oraz mechanizm rozpoznawania zdarzeń i osób dla operatorów systemu telefonicznego numeru alarmowego. W zakresie systemów wizyjnych autor ustalił, że skuteczne są już metody wywoływania wyważonego efektu 3D bazujące na uproszczonych mapach głębi, można redukować liczbę parametrów sterujących efektem 3D, a wprowadzenie efektu 3D pozwala na lepsze niż w przypadku obrazów 2D rozpoznawanie zagrożeń przez operatora monitoringu wizyjnego. W zakresie telefonicznego numeru alarmowego autor zaproponował zbiór cech opisujących zgłoszenia oraz metodę ich porównań. Zaimplementowany system wspomaga rozpoznawanie powtarzających się zgłoszeń tych samych osób lub wielu zgłoszeń dotyczących jednego zdarzenia. Mimo występowania w rekordach jedynie niepełnych, niepewnych lub niepoprawnych danych uzyskano wysoką skuteczność rozpoznawania. Opracowane narzędzie znacząco zawęża obszar poszukiwań, ułatwia pracę operatora i przyspiesza podejmowanie decyzji.

Liczba stron

153

Dziedzina wg OECD

elektrotechnika, elektronika, inżynieria informatyczna

Dyscyplina wg KBN

automatyka i robotyka

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1825

Katalog on-line

to20179058

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Andrzej Czyżewski

Miejsce

Gdańsk, Polska

Data

05.04.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Ryszard Tadeusiewicz

Miejsce

Kraków, Polska

Data

28.02.2017

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

08.05.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: automatyka i robotyka, w specjalności: wizyjne systemy robotyki