Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Metodyka modelowania systemów motywacji pracowników na przykładzie produkcyjnych firm rodzinnych

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Ergonomii i Inżynierii Jakości, Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Methodology for modeling Employees' motivation systems on the example of production family businesses

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • motywowanie pracowników
  • systemy motywacji
  • firmy rodzinne
EN
  • motivating employees'
  • motivation systems
  • family businesses
Liczba stron

198

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

organizacja i zarządzanie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 2010

Katalog on-line

to2018998135

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Iwona Chomiak-Orsa

Miejsce

Wrocław, Polska

Data

02.09.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Anna Rakowska

Miejsce

Lublin, Polska

Data

23.07.2019

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

23.09.2019

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości