Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Kondensatory hybrydowe o wysokich wartościach mocy i energii

Autorzy

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Hybrid capacitors with high power and energy output

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • kondensator
  • podwójna warstwa elektryczna
  • materiały węglowe
EN
  • capacitor
  • electric double layer
  • carbon materials
Streszczenie

PL Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie procesów elektrochemicznych zachodzących w elektrolitach wodnych na elektrodzie węglowej oraz wykorzystanie tej wiedzy do opracowania przyjaznych środowisku wodnych kondensatorów hybrydowych. Pierwszy rozdział rozprawy poświęcony został przeglądowi literatury dotyczącej kondensatorów elektrochemicznych. Drugi rozdział niniejszej pracy poświęcony został materiałom elektrodowym, z wyszczególnieniem węgli aktywnych, które znalazły szerokie zastosowanie w kondensatorach elektrochemicznych. W części eksperymentalnej skupiono się na opisie procesów elektrochemicznych zachodzących na porowatej elektrodzie węglowej zachodzących w wodnych roztworach soli azotanów (V) oraz siarczanów (VI). Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że za ograniczenie napięcia kondensatorów wodnych odpowiadają procesy utleniania zachodzące na elektrodzie dodatniej. Następnie przedstawiono idee hybrydowego kondensatora wodnego którego konstrukcja pozwoliła na rozszerzenie maksymalnego napięcia kondensatora z elektrolitem wodnym do wartości 1,8 V.

EN The aim of this study was the investigation of the electrochemical activity of aqueous electrolytes, and usage of this knowledge in development of environmental friendly water based hybrid capacitors. The first chapter has been devoted to the literature review concerning electrochemical capacitors. Subsequent sections have been devoted to explain the theoretical basis of capacitor operation principles. The second chapter of this dissertation has been focused on the electrode material characterization. The description of carbon based materials, as mostly used in current energy storage technology has been presented. First part of the result description focused on the electrochemical limitation of selected inorganic electrolytes. The last chapter of this dissertation is devoted to preparation and analysis of aqueous high voltage hybrid capacitor, by usage of two different electrolytes for positive and negative electrode. Utilized construction allowed to extend the maximum voltage window of aqueous capacitor to the value of 1.8 V which significant higher than the theoretical voltage of water decomposition at 1.23.

Liczba stron

126

Dziedzina wg OECD

nauki chemiczne

Dyscyplina wg KBN

technologia chemiczna

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1811

Katalog on-line

to20159044

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Stanisław Bitniak

Miejsce

Toruń, Polska

Data

03.12.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Iwona A. Rutkowska

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

22.12.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

28.02.2017

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologii chemicznej