Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Kondensatory hybrydowe o wysokich wartościach mocy i energii

Authors

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Reviewers

Title variant

EN Hybrid capacitors with high power and energy output

Language

polish

Keywords
PL
  • kondensator
  • podwójna warstwa elektryczna
  • materiały węglowe
EN
  • capacitor
  • electric double layer
  • carbon materials
Abstract

PL Celem niniejszej pracy jest wyjaśnienie procesów elektrochemicznych zachodzących w elektrolitach wodnych na elektrodzie węglowej oraz wykorzystanie tej wiedzy do opracowania przyjaznych środowisku wodnych kondensatorów hybrydowych. Pierwszy rozdział rozprawy poświęcony został przeglądowi literatury dotyczącej kondensatorów elektrochemicznych. Drugi rozdział niniejszej pracy poświęcony został materiałom elektrodowym, z wyszczególnieniem węgli aktywnych, które znalazły szerokie zastosowanie w kondensatorach elektrochemicznych. W części eksperymentalnej skupiono się na opisie procesów elektrochemicznych zachodzących na porowatej elektrodzie węglowej zachodzących w wodnych roztworach soli azotanów (V) oraz siarczanów (VI). Na podstawie przeprowadzonych badań wywnioskowano, że za ograniczenie napięcia kondensatorów wodnych odpowiadają procesy utleniania zachodzące na elektrodzie dodatniej. Następnie przedstawiono idee hybrydowego kondensatora wodnego którego konstrukcja pozwoliła na rozszerzenie maksymalnego napięcia kondensatora z elektrolitem wodnym do wartości 1,8 V.

EN The aim of this study was the investigation of the electrochemical activity of aqueous electrolytes, and usage of this knowledge in development of environmental friendly water based hybrid capacitors. The first chapter has been devoted to the literature review concerning electrochemical capacitors. Subsequent sections have been devoted to explain the theoretical basis of capacitor operation principles. The second chapter of this dissertation has been focused on the electrode material characterization. The description of carbon based materials, as mostly used in current energy storage technology has been presented. First part of the result description focused on the electrochemical limitation of selected inorganic electrolytes. The last chapter of this dissertation is devoted to preparation and analysis of aqueous high voltage hybrid capacitor, by usage of two different electrolytes for positive and negative electrode. Utilized construction allowed to extend the maximum voltage window of aqueous capacitor to the value of 1.8 V which significant higher than the theoretical voltage of water decomposition at 1.23.

Number of pages

126

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1811

On-line catalog

to20159044

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Stanisław Bitniak

Place

Toruń, Polska

Date

03.12.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Iwona A. Rutkowska

Place

Warszawa, Polska

Date

22.12.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

28.02.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologii chemicznej