Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Menzel

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska
Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

jakub.menzel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 77

ORCID

0000-0002-0431-159X

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (10)

Rozdziały (1)

Raporty (2)

Rozprawa doktorska