Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Jakub Menzel

Jednostka organizacyjna

Wydział Technologii Chemicznej

Instytut Chemii i Elektrochemii Technicznej

E-mail

jakub.menzel@put.poznan.pl

Telefon

61 665 39 77

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

6.5 Nauki chemiczne: 100%

Artykuły (8)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS