Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Otrzymywanie oraz charakterystyka dentystycznych materiałów kompozytowych

Authors

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Technologii i Inżynierii Chemicznej, Wydział Technologii Chemicznej, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Supporting promoter

Reviewers

Title variant

EN Preparation and characteristics of dental composites

Language

polish

Keywords
PL
  • kompozyty dentystyczne
  • fosforany wapnia
EN
  • dental composites
  • calcium phosphates
Abstract

PL Wytworzono nowe eksperymentalne kompozyty na bazie żywic metakrylowych oraz napełniaczy z grupy fosforanów wapnia o potencjalnym zastosowaniu stomatologicznym. Przeprowadzono kompleksową charakterystykę otrzymanych materiałów umożliwiającą określenie ich właściwości, kluczowych z punktu widzenia praktycznego zastosowania. Otrzymane wyniki badań stanowią o wysokim potencjale wytworzonych kompozytów w zastosowaniach stomatologicznych. Dodatkowy atut to zdolność do uwalniania czynników o działaniu kariostatycznym – jonów wapnia oraz fluoru. Po raz pierwszy scharakteryzowano tkanki twarde pochodzenia naturalnego (szkliwo oraz zębinę zębów bydlęcych) za pomocą odwróconej chromatografii gazowej (IGC). Wykazano również potencjał ten metody w badaniach siły połączenia kompozyt-szkliwo i kompozyt-zębina. Praca adhezji oznaczona za pomocą IGC porównana została z wartościami testów mechanicznych wytrzymałości na ścinanie uzyskanych połączeń tkanek twardych i wypełniania stomatologicznego.

EN New experimental methacrylic resin composites with calcium phosphates fillers with potential dental application have been prepared. A complex characteristic of prepared materials, enabling determination of the crucial properties from practical application point of view have been conducted. The obtained results prove the high potential of experimental composites in dental applications. An additional advantage of these materials is the ability to release a cariostatic agents – calcium and fluoride ions. For the first time hard tooth tissues with natural origin (bovine enamel and dentin) have been examined by means of inverse gas chromatography (IGC). The potential of this method in the examining of the bond strength in composite-enamel and composite-dentin systems have also been demonstrated. The work of adhesion determined by means of IGC was compared with the values obtained from shear bond strength tests for hard tissues and restorative connections.

Number of pages

446

OECD domain

chemical sciences

KBN discipline

chemical technology

Signature of printed version

DrOIN 1808

On-line catalog

to20159045

Full text of dissertation

Download file

Access level to full text

public

First review

Mariusz Lipski

Place

Szczecin, Polska

Date

23.11.2016

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Second review

Michał Szumski

Place

Toruń, Polska

Date

04.01.2017

Language

polish

Review text

Download file

Access level to review text

public

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Poznań, Polska

Date of defense

24.01.2017

Unit granting title

Rada Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Obtained title

doktor nauk chemicznych w dyscyplinie: technologii chemicznej

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.