Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w bazach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Management of hazardous materials in air force bases in variable operating conditions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • materiały niebezpieczne
  • logistyka
  • bazy lotnicze
EN
  • hazardous materials
  • logistics
  • air force bases
Streszczenie

PL Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w bazach lotnictwa wojskowego (BLW) w obecnych czasach wymaga uwzględnienia zmiennych warunków działania. Jest to związane z bezpieczeństwem narodowym danego kraju. Mimo, że tematyka ta poruszana jest zarówno w kraju, jak i na świecie, to nadal zaobserwować można liczne luki badawcze. Dążeniem autora jest określenie w jaki sposób zasoby ludzkie gospodarki magazynowej materiałami niebezpiecznymi w BLW są w stanie wskazać potencjalny poziom zagrożenia w zależności od scenariusza działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach pracy wykonano zaproponowano algorytm przeprowadzania badań pracowników wojska oraz żołnierzy zawodowych, którzy maja styczność z materiałami niebezpiecznymi (paliwa oraz materiały wybuchowe). Uzyskane wyniki stały się podstawą do opracowania metody tworzenia rankingów poziomu zagrożenia baz lotnictwa wojskowego. Proponowaną metodę przetestowano na wybranych BLW, które eksploatują zróżnicowane statki powietrzne.

EN The economy of hazardous materials in the air force bases (AFB) at the present time requires consideration of variable operating conditions. The reason is national security of the country. Although that topic is analyzed in the country and in the world you can see further areas for research. In the paper, the author wants to determine the relationship between human resources and hazardous materials in AFB. This will indicate the security threats the country in varying operating conditions AFB. The paper shows the algorithm research among soldiers and civilian workers in bases. The results became the basis for the development of methods to create rankings threat level bases military aviation. The proposed method has been tested on selected BLW which operate different aircraft.

Liczba stron

116

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1763

Katalog on-line

to201780871

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Artur Maciąg

Miejsce

Kielce, Polska

Data

21.11.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dawid Taler

Miejsce

Kraków, Polska

Data

20.11.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2016

Jednostka nadająca tytuł

Rada Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie: transport, w specjalności: transport lotniczy