Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Gospodarka materiałami niebezpiecznymi w bazach lotnictwa wojskowego w zmiennych warunkach działania

Autorzy

Promotor

[ 1 ] Katedra Techniki Cieplnej, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych, Wydział Inżynierii Transportu, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Management of hazardous materials in air force bases in variable operating conditions

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • materiały niebezpieczne
  • logistyka
  • bazy lotnicze
EN
  • hazardous materials
  • logistics
  • air force bases
Liczba stron

116

Dziedzina wg OECD

inżynieria mechaniczna

Dyscyplina wg KBN

transport

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

DrOIN 1763

Katalog on-line

to201780871

Pełny tekst rozprawy doktorskiej

Pobierz plik

Poziom dostępu do pełnego tekstu

publiczny

Pierwsza recenzja

Artur Maciąg

Miejsce

Kielce, Polska

Data

21.11.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Druga recenzja

Dawid Taler

Miejsce

Kraków, Polska

Data

20.11.2016

Język

polski

Tekst recenzji

Pobierz plik

Poziom dostępu do recenzji

publiczny

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Poznań, Polska

Data obrony

19.12.2016

Jednostka nadająca tytuł

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej

Uzyskany tytuł

doktor nauk technicznych w dyscyplinie transport, specjalność transport lotniczy